EDITORIAL BOARD

Editor-In-Chief

Alexandros Tselepis

Section Editors

Atherothrombosis: Haralampos Milionis
Obesity, Hypertension, Atherosclerosis: Vasilios Kotsis
Dislipidaemia, Familial Hypercholesterolemia: Evangelos Liberopoulos
Pathophysiology of Atherosclerosis: Tzortzis Nomikos
Epidemiology of Atherosclerosis: Demosthenes Panagiotakos
Stroke Prevention: George Ntaios
Nutrition and Lifestyle-Related Habits: Mary Yannakoulia

Editorial Assistant

Constantinos Tellis

Editorial Board

Aris Agouridis, Cyprus

Smaragdi Αntonopoulou, Greece

Christina Antza, Greece

Maciej Banach, Poland

Fotios Barkas, Greece

Athanassios Benetos, France

Chrysoula Boutari, Greece

Christina Chrysohoou, Greece

Georgios Dedousis, Greece

Evangelia Dounousi, Greece

Teodosios Filippatos, Greece

Matilda Florentin, Greece

Elizabeth Fragopoulou, Greece

Dario Giugliano, Italy

Sonia Karabina, France

Niki Katsiki, Greece

Dimitrios Kiortsis, Greece

Eleftherios Klouras, Greece

Stavros Konstantinides, Greece

Meropi Kontogianni, Greece

Panagiotis Korantzopoulos, Greece

Michael Kostapanos, UK

Kyriakos Kypreos, Greece

Peter Lansberg, The Netherlands

Georgios Liamis, Creece

Christos Lionis, Greece

Christos Mantzoros, USA

Ilias Migdalis, Greece

Philippe Moulin, France

Aikaterini Naka, Greece

Loukianos Ralidis, Greece

Ashraf Reda, Egypt

Christos Rizos, Greece

Stefano Romeo, Sweden

Katrin Schaefer, Germany

Constantinos Tellis, Greece

Vasilios Tsimihodimos, Greece

Sotirios Tsimikas, USA

Dimitrios Tziakas, Greece

Konstantinos Tziomalos

Michal Vrablik, Czechia

Alberto Zambon, Italy

Executive Committee of the Hellenic Atherosclerosis Society

President     Haralampos Milionis
President Elect     Demosthenes Panagiotakos
General Secretary     Vasilios Kotsis
Secretary for W.G.     Niki Katsiki
Treasurer     Tzortzis Nomikos
Members     Kyriakos Kypraios
Evangelos Liberopoulos
Fotios Barkas
George Ntaios
Alexandros Tselepis
Theodosios Filippatos

OWNER: Hellenic Atherosclerosis Society , 3, Ionos Dragoumi Str., 11528, Ilisia, Greece
Secretariat: Angeliki Moatsou, Tel: +30 210 7210055, Fax: +30 210 7210092
e-mail: info@atherosclerosis.gr

Production: TECHNOGRAMMAmed – 380, Mesogeion Ave., GR-15341 Ag. Paraskevi,
tel: +30 210.6000.643 – fax: +30 210.600.22.95, email: info@technogramma.gr