PCSK9 administration ameliorates non alcoholic fatty disease in patients with heterozygous familial hyperlipidemia

Aikaterini Dimakopoulou, Georgios Sfikas, Vasilios Athyros